Công nghệ
KỸ THUẬT
Chúng tôi nhận ra xu hướng trong tương lai trước và áp dụng công nghệ mới nhất vào phát triển phần mềm nhằm nâng cao hiệu suất làm việc, tiết kiệm chi phí và tăng doanh thu cho doanh nghiệp bạn. Chúng tôi từng bước tối ưu hóa phần mềm đến mức đơn giản nhất giúp khách hàng dẽ thao tác, sử dụng…
Bên cạnh đó chúng tôi còn phát triển rộng rãi trên nàn tảng android và IOS, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng tốt nhất
Công nghệ của chúng tôi dựa trên nhiều nền tảng:
Hệ điều hành Linux, Windowns, Nginx, Apache, hệ điều hành Adroid ( Sam-sung, … ), IOS ( Iphone, IPAD,.. ), Windown Phone…
Cơ sở dữ liệu: MySQL, MariaDB, NoSQL, HaDoop,…
Ngôn ngữ lập trình: PHP, Zend FrameWork, Node JS, ExpressJS, ReactJS, phản ứng bản địa, bootrap css

Công nghệ

Node.js®

Là 1 thời gian chạy JavaScript được xây dựng trên công cụ JavaScript của V8 của Chrome…

NGINX

Các công cụ và cơ sở hạ tầng bạn cần để xây dựng các ứng dụng tốt hơn và phát triển các doanh nghiệp thành công

PHP

Là 1 ngôn ngữ lập trình phổ biến và rộng rãi, đặc biệt cho việc phát triển trên web.

Bootstrap

Là khung HTML, CSS va JS phổ biến nhất để phát triển các dự án di động đáp ứng các dự án đầu tiên trên web.

Thư viện JavaScript

Để xây dựng giao diện người dùng

React Native

Một khuôn khổ để xây dựng ứng dụng gốc sử dụng Phản hồi

Express

Là 1 khuôn khổ ứng dụng web Node JS tối thiểu và linh hoạt cung cấp một bộ tính năng mạnh mẽ cho các ứng dụng web và di động.

MongoDB Atlas

Giúp dễ dàng thiết lập, vận hành và quy mô triển khai MongoDB của bạn trong đám mây…