Tin tức chi tiết


Xin trân trọng giới thiệu bức tranh tổng quan toàn diện về cấu trúc không gian kinh tế Việt Nam. Báo cáo do ban kinh tế Trung Ương và WorldBank thực hiện

Tải báo cáo tại đây:

Tập 1

Tập 2

Báo cáo được tài trợ bởi chương trình #ABP2.

Nguồn: World Bank Vietnam

Posted in Logistics on Dec 20, 2022.